Физическа охрана
Физическа охрана
Инкасо
Инкасо
СОТ
СОТ
Видео наблюдение
Видео наблюдение
Контрол на достъп
Контрол на достъп
Барикади
Барикади
Периметрова охрана
Периметрова охрана
GPS
GPS

Защо Секюрити Глобал?

Секюрити Глобал е компания с 20 год. опит и традиции в областта на сигурността и охраната. Фирмата разполага с надеждна управленска и организационна система, с която дава решения, свързани с различни аспекти на сигурността.

Разполагаме с екипи, с които извършваме физическа охрана, лична охрана и инкасова дейност.

Фирмата разполага с надеждно организационно техническо оборудване с централизирана система за наблюдение и охрана на обекти оборудвани със системи за сигурност и реакция от авто-патрули за проверка на сигналите.

Собствена мрежа за радио връзка и системен контрол върху обекти с инсталирана сигнална охранителна система. Фирмата извършва проектиране, доставка и изграждане на алармени системи за сигурност, пожарно-известяване, системи за контрол на достъп, системи за видео-наблюдение и нестандартни решения за охрана и контрол на обекти с физическа или техническа охрана и защита на информация и интелектуален труд.

Секюрити Глобал притежава

 • Национален лиценз за извършване на физическа охрана
 • Национален лиценз за извършване на лична охрана
 • Лиценз за извършване на Инкасова дейност
 • Национален лиценз за осъществяване на електронни съобщения чрез електонна съобщителна мрежа с национално покритие
 • Удостоверение за администратор на лични данни
 • ISO 9001:2008 – Сертификат за качество
 • ISO 14001:2004 –Система за управление на Околната среда
 • BS OHSAS 18001:2007 – Система за здравословни и безопасни условия на труд
 • EN ISO 27001:2005 – Сертификат за управление на сигурността на информацията
 • Застраховка гражданска отговорност с лимити на обезщетение: 5 млн. евро за всяко събитие и 10 млн. евро в агрегат за срока на застраховката
 • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво НАТО „Секретно“
 • Сертификат от НАТО за участие в международни процедури на НАТО
 • Удостоверение от НАФТСО
 • Национален оперативен център за мониторинг и контрол 24/7
 • Сключен договор с център за професионално обучение за придобиване на професия „Охранител“.

Служителите на компанията са професионалисти с опит в областта на сигурността - информационната сигурност, физическа защита, индивидуална защита, техническа защита, ескорт, придружаване, охрана на касови операции. Голяма част от работещите в компанията са работили в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Охранителите са преминали обучение и имат разрешение да предоставят услуги свързани със сигурността съгласно действащите разпоредби на Министерството на вътрешните работи. Подборът на кадри се извършва по строги критерии и съвременни методи за селекция.

Секюрити Глобал е единствента по рода си компания за интерактивна GPS автомобилна и обектова сигурност, комуникации и управление на производствения процес. Дискретната сателитна система е насочена за обективен контрол, управление на процеси, локация и безжични комуникации, както и към безопасността и сигурността на промишлените и индивидуланите потребители.