Защо Секюрити Глобал?

Секюрити Глобал е компания с 20 год. опит и традиции в областта на сигурността и охраната. Фирмата разполага с надеждна управленска и организационна система, с която дава решения, свързани с различни аспекти на сигурността.

Разполагаме с екипи, с които извършваме физическа охрана, лична охрана и инкасова дейност.

Фирмата разполага с централизирана система за наблюдение и охрана на обекти оборудвани със системи за сигурност и реакция от авто-патрули за проверка на сигналите.

Собствена мрежа за радио връзка и системен контрол върху обекти с инсталирана сигнална охранителна система. Секюрити Глобал извършва проектиране, доставка и изграждане на алармени системи за сигурност, пожарно-известяване, системи за контрол на достъп, системи за видео-наблюдение и нестандартни решения за охрана и контрол на обекти с физическа или техническа охрана и защита на информация и интелектуален труд.

Секюрити Глобал притежава

 • Национален лиценз за извършване на физическа охрана
 • Национален лиценз за извършване на лична охрана
 • Лиценз за извършване на Инкасова дейност
 • Национален лиценз за осъществяване на електронни съобщения чрез електонна съобщителна мрежа с национално покритие
 • Удостоверение за администратор на лични данни
 • ISO 9001:2008 – Сертификат за качество
 • ISO 14001:2004 –Система за управление на Околната среда
 • BS OHSAS 18001:2007 – Система за здравословни и безопасни условия на труд
 • EN ISO 27001:2005 – Сертификат за управление на сигурността на информацията
 • Застраховка гражданска отговорност с лимити на обезщетение: 5 млн. евро за всяко събитие и 10 млн. евро в агрегат за срока на застраховката
 • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво НАТО „Секретно“
 • Сертификат от НАТО за участие в международни процедури на НАТО
 • Удостоверение от НАФТСО
 • Национален оперативен център за мониторинг и контрол 24/7
 • Сключен договор с център за професионално обучение за придобиване на професия „Охранител“.

Секюрити Глобал е единствента по рода си компания за интерактивна GPS автомобилна и обектова сигурност, комуникации и управление на производствения процес и локализиране на хора. Дискретната сателитна система е насочена за обективен контрол, управление на процеси, локация и безжични комуникации, както и към безопасността и сигурността на промишлените и индивидуланите потребители.

Служителите на компанията са професионалисти с опит в областта на сигурността - защита на информацията, физическа защита, индивидуална защита, техническа защита, ескорт, придружаване, охрана на касови операции. Голяма част от работещите в компанията са работили в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Охранителите са преминали обучение и имат разрешение да предоставят услуги свързани със сигурността съгласно действащите разпоредби на Министерството на вътрешните работи. Подборът на кадри се извършва по строги критерии и съвременни методи за селекция.